Havererad fiskebåt läcker dieselolja

KIVIK. Under söndagen var dykare nere för att försöka täta de tre avluftningsventiler, som gör att dieselolja läcker ut från fiskebåten Eystrasalt, som sjönk norr om Kivik i fredags.

Utsläppen hittills har varit begränsade till några liter, men eftersom oljan är tunnflytande, sprider den sig över stora områden. När avluftningsventilerna är tätade kommer utsläppen att upphöra och den olja som redan läckt ut att avdunsta.

Om sedan båten ska bärgas eller oljan pumpas upp, avgör Sjöfartsinspektionen, som väntas ta beslut under den kommande veckan.

Båten ligger på cirka 16 meters djup, men ner till masttoppen är det bara cirka 4 meter.