Helsingborg

Kemira vill inte stoppa svaveldioxidtillverkningen

Kemira vänder sig mot Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps krav på att tillverkningen ska stoppas. Kemira Kemi anser att olycksriskerna vid svaveldioxidhanterningen på fabriken i Helsingborg är acceptabla.

Men de kan tänka sig att vidta åtgärder som minskar riskerna om de är effektiva och kostnaderna är rimliga. Det framgår av en fördjupad riskanalys som Kemira skickat till Miljödomstolen i samband med att tillståndet för tillverkning ska förnyas.

– Det finns inget i riskanalysen som talar för att stoppa produktionen, säger Kemira Kemis miljöchef Alvin Paul.

Alvin Paul anser att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bara fokuserat på vad de värsta konsekvenserna av en olycka kan bil, och inte brytt sig om hur sannolikt det är att den kan inträffa.

Andra myndigheter som Miljönämnden i Helsingborg och Länsstyrelsen har inte gått så långt så att de vill stoppa svaveldioxidtillverkningen. Däremot har de lämnat konkreta förslag på hur riskerna kan minskas. Till exempel att järnvägsvagnar som är lastade med svaveldioxid ska stå inomhus och inte utomhus på fabriksområdet som de gör i dag.

Kemira tycker alltså det är rätt att utreda om säkerheten kan höjas på något sätt. Men man vill inte begränsa sig utan vill ha en förutsättningslös utredning.

– Vi vill hålla öppet vilka åtgärder som gör mest nytta, säger Alvin Paul på Kemira Kemi.