Farstorp

Madonnan åter på plats i Farstorp

Nu är Farstorpsmadonnan på plats i Farstorps kyrka norr om Hässleholm. När kyrkoherden i församlingen fick veta att det stått en madonnastaty i Farstorps kyrka före reformationen, kom han på idén att försöka få tillbaka den dit.

Nu blev inte exakt så, men med en konstnärs hjälp står nu en nytillverkad madonnastaty i Farstorps kyrka.

Kyrkoherden Richard Aspegren är mycket nöjd med att nu ha en Madonnastaty i den.

- Där är hon! Du ser så vacker den är, säger han.

För ett par år sedan fick han veta att det funnits en Madonnastaty i Farstopskyrka. Men under reformationen, då kyrkan övergick till protestantismen åkte Jungfru Maria upp på tornvinden. Nu finns den medeltida madonnastatyn på Historiska museet i Lund. Richard Aspegren fick idén att återbörda den. Men att ha orginalstatyn i kyrkan skulle innebära en stor höjning av försäkringspremien och det skulle bli svårt för kyrkan att leva upp till de ljus- och fuktförhållanden som en medeltida staty i trä kräver.

Statyn som kom igår är en replik av orginalet. Jungfru Maria och Jesusbarnet är huggna ur ett massivt block ekträ och målat i rött, blått, vitt och guld.