SIMRISHAMN

Ensamma flyktingbarn välkomna i Simrishamn

Simrishamns kommun valde att utöka antalet platser för ensamkommande flyktingbarn för snart ett år sedan.

I dag finns det 14 platser på två olika boenden, det är lätt att hitta gode män och enhetschefen Jenny Larsson känner tydligt att barnen är välkomna i kommunen.

- Vi ju politisk enighet i de beslut som är tagna. Och vi har jättegod respons från samhället, från skola, från ungdomens hus och från allmänheten också, säger hon.

Hon tror att Simrishamns storlek kan spela roll, att invånarna kan känna sig delaktiga och i många fall också lite stolta över att en så pass liten kommun tar emot så pass många flyktingbarn som kommer ensamma till Sverige.

De första kom för snart tre år sedan. Sedan dess har kommunen tagit emot 19 barn. Vi får inte träffa dem, socialförvaltningen är noga med att skydda dem från exponering i media.

Däremot får vi träffa några av dem som jobbar med barnen, bland annat Bakhtiar Ibrahim. Han kom själv hit som flykting tillsammans med sin familj från den irakiska delen av Kurdistan när han var 13 år. Erfarenheter som är bra att ha när han handleder ensamkommande flyktingbarn.

- Jag har ju upplevt mycket av det som de har upplevt, med tanke på den här bakgrunden med krig. Och vägen hit till Sverige är inte heller så lätt. Det är en väldigt riskabel väg de tar när de kommer hit, säger Bakhtiar Ibrahim.

- Mycket av deras erfarenheter och upplevelser kan jag känna igen mig i. Och det tycker jag är en fördel i ett sådant här yrke, lägger han till.