Skåne

Fullt blås på vindkraften

1:32 min

Sedan några år byggs och planeras det flera vindkraftverk än någonsin i Sverige. Dels för att regeringen bestämt sig för att satsa stort på vindkraft. Dels för att det visat sig blåsa mycket mer i skogsområden än man tidigare trott.

I Skåne finns det ungefär 320 vindkraftverk i dag, 48 i havet och resten på land. Samtidigt finns det mer eller mindre konkreta planer på minst lika många.

– Vi tillståndsprövar 40–50 verk för tillfället, säger Göran Fagerström i Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Sedan har vi ett par hundra verk som är i ett tidigt skede i processen där vi inte riktigt vet var det kommer att ta vägen.

Det här är inte allt. Länsstyrelsen ger bara tillstånd till större anläggningar. Det är kommunerna som ger tillstånd till de mindre. Hur många såna ansökningar som finns ute i kommunerna finns det ingen samlad bild av. Men det är ganska många.

Tidigare byggdes vindkraftverken ute på slättlandet. Men nu har intresset flyttat in i skogen. I kommuner som Hässleholm, Klippan, Perstorp och Örkelljunga är trycket extra hårt.

Vindkraftverken växer också i storlek. I skogen behövs det verk med 150 till 180 meters totalhöjd för att få det hela lönsamt.

Planerna är alltså stora, Men mycket kommer att stanna vid just planer och aldrig bli verklighet. Det visar erfarenheten.

– Av de projekt som kommer in för samråd till Länsstyrelsen så är det ungefär 10–15 procent som går vidare till tillståndsansökningar, säge Göran Fagerström på Länsstyrelsen.

Det är alltså många projekt som läggs ner i ett tidigt skede, och det beror på att de kolliderar med andra intressen som synpunkter från närboende, naturintressen, kulturintressen eller försvarsintressen.