Skåne

Större intresse skapar även större motstånd

1:33 min

Vindkraftmotståndet växer i takt med att vindkraftprojekten blir fler och föreningen Svenskt Landskapsskydd har blivit en samlande kraft för motståndet.

Lars Jeppsson från Hishult sitter i föreningens styrelse. En gång var han vindkraftförespråkare, men ändrade sig när han såg hur de tolv 150-metersverk som byggdes i skogarna där han bor påverkade omgivningen. 

Han säger att innan vindkraftverken byggdes fanns här ett naturområde där de som bor i byn plockade bär och svamp och red och promenerade. Ett underbart naturområde med blandskog och mycket djurliv. 

– Idag är det ett industriområde som är totalt skövlat, säger han. Träden är borttagna, här är stora vändplatser så bilarna och servicefordonen ska komma fram, och här är aldrig tyst. 

Lars Jeppsson är kritisk till hur vindkraftindustrin beskrivit projektet. Det skulle inte störa nämnvärt och det skulle ge jobb i bygden. Men det har blivit precis tvärtom säger han. Förstörd miljö och allt som allt ett deltidsjobb,. Dessutom har två företagare som ville satsa på hästturism och naturturism gett upp, och försvinner turisterna går det ut över till exempel butiken i byn. 

Han tror att framtiden i bygden låg i naturturismen eftersom den ligger väldigt nära Tyskland. 

– Inom fyra timmar är man här uppe från Hamburg till lugnet, eller det som var lugnet och ron, säger han. Nu går det ju inte att hyra ut en sommarstuga här. Det går inte att sälja ett hus. Det är ju ingen som vill bo här. Det är ju ingen som vill vara här i närheten.