SKÅNE

Trots jämställdhetsmål - pengarna går till män

1:28 min

Landsbygdsprogrammet ska få landsbygden att blomstra och ett mål med projektet är att hjälpa kvinnliga företagare. Men nästan 90 procent av pengarna som delats ut till företagare i Skåne har gått till män.

Landsbygdsprogrammet sponsras till hälften med offentliga medel och till hälften med hjälp av EU-bidrag. Projektet pågår mellan 2007 och 2013. I Skåne finns en pott på runt en halv miljard som företagare på landsbygden kan söka.

Ungefär en fjärdedel av företagen på landsbygden drivs av kvinnor, och landsbygsprogarmmet har en uttalad ambition att främja kvinnligt företagande. Trots det gick nästan 90 procent av de pengar som landsbygdsprogrammet delade ut i Skåne under 2008 och 2009 till manliga företagare.

– Mycket av kvinnligt företagande pågår i familjeföretag. Där står mannen som ägare och därför trillar ett antal kvinnor bort ur statistiken, säger Henrik Andersson, enhetschef på Länsstyrelsen, som fördelar pengarna i Skåne.

– Man ska ha klara vägar in för att överhuvudtaget få kontakt eller gensvar och det tar tid att hitta de vägarna. Det är inget som jag som liten egenföretagare har tid med, säger Frida Jönsson som arbetar som grafisk designer i Brantevik.