Skåne

Färre platser i slutenvården för unga

1:35 min

I Skåne har antalet platser för ungdomar inom den slutna psykiatriska vården minskat med 30 procent de senaste sju åren. Samtidigt har antalet unga som behövt söka vård för depression ökat kraftigt de senaste åren.

Socialstyrelsens senaste folkhälsorapport visar att antalet unga som behövt sjukhusvård på grund av depression tredubblades mellan åren 1995 och 2007. 

Och många ungdomar söker hjälp med allt tyngre problematik det kan till exempel handla om traumatiserade ensamkommande flyktingbarn eller om självskadebeteende, det säger Ing-Marie Wieselgren på Sveriges kommuner och Landsting och expert inom psykiatri. 

2003 hade Skåne 45 vårdplatser inom den slutna psykiatriska vården för ungdomar och nu är det bara 32 platser. Men enligt det folkpartistiska regionrådet Gilbert Tribo så beror på besparingar. 

– Detta har varit en medveten förflyttning av resurser från slutenvård till en utökad öppenvård för att möta unga där de är, säger Gilbert Tribo.