SKÅNE

Riktade insatser ska korta vårdköer

1:17 min

Trots att Region Skåne i mars klarade målen för den statliga kömiljarden, finns det fortfarande mycket kvar att göra för att minska vårdköerna. Problemområden är bland annat ögonsjukvården och kön till logoped.

Region Skåne lyckades i mars ge 70 procent av patienterna ett första vårdbesök eller operation inom 60 dagar. Det innebär att Region Skåne kan ta del av en pott av regeringens kömiljard. Men hälso- och sjukvårdsnämnden tycker att det behövs göras mer för att korta vårdköerna, exempelvis hos ögonläkarna.

– Det är 800 fler operationer som ska göras i år, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

I dag väntar 2500 patienter på att få ögonsjukvård för exempelvis gråstarr. Nämnden vill därför satsa över sex miljoner kronor på att göra fler gråstarrsoperationer och även införa ett vårdval nästa år.

– Ja, då är det så att man har en möjlighet som entreprenör att etablera sig i Skåne och bedriva den här typen av verksamhet. När vi exempelvis startade vårdval inom hörselvården minskade köerna rejält. 

Nämnden vill även att två miljoner kronor används till att korta vårdköerna hos logopeden. Det innebär att hälften av de 2000 barn som står i kö kan få vård för exempelvis dyslexi. Utöver det vill nämnden även att det görs fler fetmaoperationer.

– Det görs 800 operationer i dag och 300 till kommer göras nu i år. Men inflödet är stort, ungefär 130 patienter i månaden.

Förslag om att korta vårdköerna kan leda till att Region Skåne kan få mer av regeringens kömiljard, men enligt Anders Åkesson är det inte enbart därför som man vill göra dessa satsningar.

– De skånska medborgarna har rätt till en god tillgänglighet, säger han.