Helsingborg

Privatskola tar över högstadium

1:26 min

I höst växer privata Kubikskolan i Helsingborg när man tar över kommunala Fredriksdalsskolans högstadium. 100 nya elever kommer, och just nu pågår också rekrytering av tio nya lärare.

– Merparten av de nya eleverna är sådana som gått på Fredriksdalsskolan, säger Kubikskolans rektor Lars Dalesjö.

– Men vi fyller också på med elever ur vår egen kö. Och så ska vi bygga upp en verksamhet som ser ut som den verksamhet som vi drivit i tio års tid.

Förutom i de praktiska ämnena kommer eleverna på Kubikskolan att ha sin skolgång i skilda lokaler - med något hundratal meter mellan.

I skolarbetet kommer man alltså inte att i någon större utsträckning integrera eleverna. Däremot kommer man att ha gemensamma aktiviteter som friluftsdagar och liknande.

Lars Dalesjö förklarar att man vill skapa en gemensam skolkultur med fokus på på kunskap och arbetsro i klassrummet, men samtidigt behålla det småskaliga formatet där alla lärare känner alla elever. Idag finns 150 elever på Kubikskolan.

Och han ser ingen större risk att de två enheterna kommer att betraktas som ett A och ett B-lag.

– Det tror jag inte. Jag hoppas att man kommer att säga om tre-fyra år att det var fantastiskt hur det gick att förändra den skolan.

Har du uthålligheten som krävs om det inte går så lätt?

– Ja, det räknar jag med att vi har, slutar rektor Lars Dalesjö.