Kristianstad

Nya rådhuskvarteret kostar en halv miljard

Ombyggnaden av rådhuskvarteret i Kristianstad beräknas kosta sammanlagt 558 miljoner kronor. Meningen är att både regionen och kommunen ska samsas i kvarteret.

Enligt kommunen blir den årliga kostnaden för arbetsplatserna i det nya huset lägre än i Kristianstads kommuns och Region Skånes gamla lokaler.

I juni ska fullmäktige i kommunen och regionen fatta de slutgiltiga besluten om ombyggnaden av rådhuskvareteret.

Bygget är planerat att sätta igång i juli och ska stå färdigt i januari 2014.