Skåne/Sverige

Större artrikedom på ekologiska gårdar

När ett lantbruk går över till ekologisk odling ökar artrikedomen av växter och fjärilar redan året efter. Det visar en studie gjord av forskare från SLU i Uppsala och Lunds universitet.

Man har undersökt antalet växter och fjärilar på konventionella gårdar och på ekologiska gårdar och jämfört resultatet. 

Antalet fjärilar fortsatte dessutom kontinuerligt att öka med tiden efter omställningen. De var i snitt 100 procent fler på de gårdar som varit ekologiska i 25 år jämfört med de nyligen omställda.