Helsingborg

Salta fakturor för skolmaten

1:34 min

3 000 gymnasieelever i Helsingborg får skolmaten lagad av företaget Sodexo. Men en granskningsrapport slår nu ner på en rad brister och rena avtalsbrott.

Rapporten kan få stor betydelse för Sodexos fortsättning i Helsingborg. Man plockar fram brott mot fem olika paragrafer i avtalet med kommunen.  Städningen i de tre skolrestaurangerna får hård kritik.  Man har också serverat allergiker och andra med specialkost fel mat vid några tillfällen. 

Men det stora problemet är att Sodexo tycks ha fått betalt för betydligt fler portioner än man har serverat. 

– Det här är beklagligt. Jag har läst granskningsrapporten och jag beklagar jättemycket att den har kommit till stånd. Jag har begärt av kommunen att vi ska gå igenom rapporten och i det mötet kan vi framföra våra synpunkter, säger Sodexos distriktschef Christer Segerby.

De påstår nästan att ni saltat fakturorna?

– Om det är så att vi har överdebiterat så ska vi naturligtvis rätta till det så fort som möjligt, detta känns inte bra, säger Christer Segerby.