Skåne

Region Skåne dåliga på självskadebeteende

1:40 min

Region Skåne ger inte tillräcklig vård för patienter med självskadebeteende. Det är både patienter och vårdgivare överens om. En av orsakerna är att kunskapen inte är tillräckligt stor bland de som arbetar inom psykiatrin.

Det menar Hannah Parnén, ordförande i föreningen Shedo som bevakar frågor som rör personer med ätstörningar och självskadebeteende.

– Det är ett område som fortfarande är fyllt med väldigt mycket tabu. Det finns väldigt många fördomar som gör att personalen inte gärna vill arbeta med patienterna, säger Hannah Parnén, ordförande i föreningen Shedo , som bevakar frågor som rör personer med ätstörningar och självskadebeteende.

Att vården inte räcker till är tydligt. I dag saknar Skåne specialiserade vårdavdelningar för patienter som skadar sig själva. Fram till årsskiftet fanns en avdelning i Lund, men där fungerade inte vården bland annat på grund av att personalen saknade rätt kompetens.

Sedan dess är de flesta patienterna utspridda på olika allmänpsykiatriska avdelningar runt om i länet. Men det finns de som vårdas på rättspsykiatrisk klinik, tillsammans med dömda brottslingar. En lösning som har mött hård kritik men som ändå används eftersom man inte tycker sig ha några bättre alternativ.

Men nu har också politikerna vaknat. En utredning har tillsatts och nästa år hoppas man börja få igång en bättre fungerande vård.

– Nu drar vi igång ett arbete för att se hur stort behovet är och vilka insatser som behövs. Vi ser i dag att det är långt ifrån tillfyllest, snarare är det en av de delarna av psykiatrin som fungerar sämre, säger Anders Åkesson, förste vice ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd.

Och när den nya vården kommer igång, vet Hannah Parnén på Shedo vad hon hoppas att det kan ge.

– Bättre behandling, fler möjligheter till behandling, kortare köer, att fler ska erbjudas vården. Och i förlängningen att färre människor blir sjuka.