Skåne

Moderatstämma vill vänta med storregion

Skånemoderaterna beslutade på lördagsförmiddagen under sin förbundsstämma att de vill vänta med att utvidga Region Skåne.

Frågan ska aktualiseras igen i god tid före valet år 2018. Men före valet år 2014 vill Skånemoderaterna inte att Region Skåne ska bli större. Däremot är Moderaterna för att ha en dialog med grannlänen.

Beslutet blev alltså så som styrelsen för Moderaterna i Skåne föreslagit.

Det handlar om att bilda en eventuell storregion med Kronoberg, Blekinge och eventuellt fler län.