Skåne

Barkborrens storhetstid kan vara över

1:36 min

Nästa år kommer troligen antalet granbarkborrar i Skåne vara nere på det normala. Skogsskadorna från insekten kan då alltså vara på samma nivå som före stormen Gudrun år 2005.

Den regniga sommaren i år har gjort att granbarkborrarna nu inte är så många i Skåne. 

– Det har ju varit bra väder för granarna, med det här omväxlande, lite sol och värme och mycket regn. Det ökar motståndskraften för granarna och samtidigt minskar det flygtiden för granbarkborrarna. Det är gynnsamt för skogen, säger Gunnar Isacsson på Skogsstyrelsen. 

Efter stormen Gudrun 2005 blev det mycket granbarkborrar i de stormfällda träden. Sen kom en torr och varm sommar 2006 då de fyra millimeter långa skalbaggarna satte in en rejäl stöt med sina angrepp på granar. Under åren därefter har en del andra stormar passerat och antalet granbarkborrar i Gunnar Isacssons mätstation i Lönsboda i nordöstra Skåne har varierat. Nu är populationen väldigt låg och skadorna på skogen kan minska till en normal nivå år 2012. 

– De skador vi ser nu verkar komma ner på normal nivå, det som vi hade innan stormen Gudrun 2005. 

I resten av Götaland ser det också hyggligt ut för att granbarkborrarnas population ska nå en normal nivå, men lokala variationer finns. I Västernorrland och delar av Jämtlands län är däremot populationen på väg upp. Och även prognosen för Skåne har vissa reservationer. 

– Får vi en ny väldigt kraftig storm eller en extremt torr sommar så kan ju barkborrarna föröka upp sig igen. Den risken finns ju alltid, säger Gunnar Isacsson.