Ystad

Nya försök rädda Hammarskjölds gård

1:36 min

På söndagen är det precis 50 år sedan FN:s forne generalsekreterare Dag Hammarskjöld dog i en flygkrasch. Hammarskjölds gård Backåkra hotas av nedläggning på grund av pengabrist, men nya försök att få in pengar görs nu.

Bakom försöken står Ystad-Österlens FN-förening som håller till i lokalerna. Ordförande i föreningen, Marie-Louise Wentzel, påpekar vikten av att bevara Backåkra, eftersom gården är en träffpunkt för många celebriter.

– Vi har ju sedan trettiotre år tillbaka sommarföreläsningar här och då är det inte vilka som helst som kommer. Kofi Annan har till exempel varit här flera gånger, säger Marie-Louise Wentzel.

Dag Hammarskjöld testamenterade gården Backåkra öster om Ystad till Svenska Turistföreningen, STF, med villkor om att man verksamheten inte får bedrivas i syfte att tjäna pengar.

Nu går verksamheten istället back med åtskilliga hundra tusen kronor varje år. FN-föreningen tycker det är tråkigt att ingen annan heller vill vara med och hjälpa till att finansiera driften av Backåkra. Inte ens staten.

Varför tror du att intresset från staten varit så svalt?

– Jag tycker det är en kulturfråga. Backåkra borde vara kulturskyddat till exempel. Tyvärr tror jag inte kulturfrågor är så prioriterade i Sverige.

Hur prioriteringen än blir framöver tror Marie Louise Wentzel att det finns andra pengar än statliga att skrapa ihop.

– Det finns ju sponsorer till allting - från ishockey till kultur, kan man ju tycka. Vi måste ju ta till vara på en av våra stora män. Dag Hammarskjölds plats var Backåkra. Vi har väl för Guds skull råd att bevara en liten gård på slätten, säger Marie-Louise Wentzel.

Under söndagen hålls också en minneshögtid på Ystad konstmuseum.