Osby

Brister hos företaget låg bakom dammolyckan

1:17 min

Det var brister hos elbolaget Brittedal som gjorde att dammen i Hästberga utanför Osby brast i november förra året. Det slår Statens haverikommission fast i sin slutrapport.

Där tar man bland annat upp att larmsystemet bara hade en elkällla och att företaget inte reagerat på larm några dagar före olyckan om att den elkällan inte fungerade som den skulle.

I utredningen står också att anläggningen inte fått uppgradering, underhålll och tillsyn i tillräcklig omfattning.