Hässleholm

Vd bemöter utredarnas uppgifter om dammraset

1:38 min

Brittedals kraftproduktion har invändningar mot en del uppgifter i utredningen som Statens haverikommission gjort av dammbrottet i Hästberga. Nu planerar företagets vd att skriva ner sina synpunkter och skicka dem till haverikommissionen.

Bland annat förstår inte företagets vd Lars Truedsson varför utredarna skriver att ingen från företaget följde upp det larm som kom några dagar före olyckan.

– Jag blir förvånad när jag hör det, för den dagen åkte vi ut två gånger till kraftverket i Hästberga och startade upp det, säger han.

Det var fyra dagar innan olyckan som ett larm gick. Det tydde på fel i strömmen till kontroll- och övervakningssystemet vid kraftverket.

– Vi kommer att skriva till haverikommissionen om de få punkter som vi inte är överens om, hur de sen hanterar det är upp till dem, fortsätter vd Lars Truedsson.

När olyckan skedde den 7 november förra året brast dammen vid kraftverket och vattnet som forsade ut tog med sig en vägbro.

I utredningen från Statens haverikommission konstaterar utredarna att olyckan orsakades av "brister i företagets ledning, styrning och uppföljning av verksamheten".

Lars Truedsson är frågande inför formuleringen.

– Jag vet inte riktigt vad de menar, men vi får naturligtvis ta reda på det och ta åt oss den kritik som kommit fram.