Kristianstad/åhus

Kanal till Åhus röjs upp

Den gamla åfåran till Åhus i Helgeå, den så kallade Härnestadsgraften, röjs nu upp. Just nu arbetar C4 Teknik med en försiktig rensning av Graften så att grundgående småbåtar och flodbåtar ska kunna passera genom kanalen.

– Det här har vi hoppats länge på att få sätta igång. Förra året fick vi inte bidrag från Länsstyrelsen, men i år har vi tagit fram egna pengar. Vi vill förenkla för mindre båtar att kunna ta sig igenom mellan Åhus och Kristianstad – utan att ta omvägen över havet, säger t f VA-chef Michael Dahlman på kommunens hemsida.

Graften vid Härnestad är en kanalsträcka från 1600-talet som förbinder Helge å med Åhus. 

Arbetet väntas vara klart i slutet av september.