Kristianstad

Stadens parker ska bli bättre

1:27 min

Nu ska invånarna i Kristianstad utvärdera och komma med förslag på bättring när det gäller lekplatser och parker i sina närområden. Det är i alla fall vad tekniska kontoret, C4 Teknik, hoppas på med projektet Påverka din park.

I ett villaområde i Öllsjö bor bland andra Johan Alvborn och han går ofta till lekplatsen med sina barnbarn.

- Lite frutkträd och bärbuskar är absolut inte fel. Det behöver inte vara de billiga stickiga nyponbuskarna, säger han.

C4 Teknik skissar just nu, under ledning av stadsträdgårdsmästaren, på en plan där Kristianstads parker och lekplatser ska få tydligare profiler än nu. Men det är redan klart att antalet parker i Kristianstad inte kommer att bli fler - snarare tvärtom. Devisen är färre, men bättre.

I parkplanen ingår dels områdeslekplatser - större lekplatser som kan fungera som utflyktsmål för barnfamiljer - och dels så kallade stadsdelsparker som är tänkta att bli mötesplatser för Kristianstadborna.

Tivoliparken är stadens största och mest populära. Mario Baretta promenerar ofta i stadsparken, som han tycker borde vara ännu större.

- Första gången jag kom hit var 1974, då var det inga problem. Men nu känns den liten för det kommer mycket mer folk hit för att titta.