Sturup

Fåglarna portade från flygplatsen

1:48 min

Allt färre flyg krockar med fåglar på Malmö Airport. Flygplatsen är en av de flygplatser i landet som har haft störst problem med fågelkollisioner. Under de senaste åren har flygplatsen lagt ner mycket pengar och energi på att få bort fåglarna från området. Något som nu ser ut att ha gett resultat.

– Vi satsar på skyddsjägare och fågelkontroll men har också lagt mycket pengar på att göra området ogästvänligt för fåglarna, säger Thomas Olsson som är chef för operativa avdelningen på flygplatsen.

År 2008 rapporterades det in 35 stycken fall av olika typer av kollisioner mellan flyg och fåglar på flygplatsen. Risken finns att en sådan kollision kan orsaka en allvarlig olycka vid de kritiska momenten landning och start om fågeln träffar flygplanet olyckligt.

Sedan 2008 har flygplatsen satsat mycket på att ta bort allt från området som fåglar kan tänkas gilla, som vattendrag, buskar och träd. Men även att området var 30 minut en person som har till uppdrag att spana efter och skrämma eventuella fåglar på flykt.

– Hittills i år har vi bara haft 11 fall av kollisioner och den värsta tiden är redan över, säger Thomas Olsson.

Tror du att ni kan få ner det till noll kollisioner per år?

– Tyvärr kommer det nog aldrig att bli fågelfritt på området men vi kommer att jobba och sträva efter nollvision, säger han.