helsingborg

Med containrarna kommer jobben

1:15 min

Antalet containerfartyg som använder Helsingborgs Hamn för att lasta och lossa blir allt fler. Under det första halvåret i år ökade antalet containers som skeppas via båt från Helsingbort med 74 procent. Även landtransporterna av containers har ökat till och från hamnen. 

– Vi har nyanställt ett femtontal personer och vi tittar på varenda liten hörna och vrå i hamnen för att se om det finns plats för containeruppställning, så vi investerar en hel del för att kunna ta emot ännu större volymer, säger informations- och marknadschefen för Helsingborgs Hamn Andreas Eriksson.

När containertafik mäts i transportbranschen räknar de om all last till enheter som motsvarar tjugo fots containers. Och under första halvåret i år hanterade Helsingborgs Hamn drygt 225 000 sådana enheter.

Hamnen har också investerat i ny utrustning som truckar och dragbilar för att klara ökningen. Däremot finns det inte möjlighet att bygga ut själva hamnområdet om trafiken fortsätter öka. Utan man har de ytor som man har.

Men Andreas Eriksson säger att det ändå finns möjlighet att hantera betydligt fler containers än i dag om det skulle behövas.

– Vi kan ändra hanteringssystem och säkert bli både effektivare och lite smartare i våra sätt att jobba. Vi tittar även på långsikt om vi kan bygga om, inte ut, västhamnen.