Skåne

Ny skadeinsekt hittad i Skåne

1:08 min

Lärkborren, som kan döda levande träd, har för första gången upptäckts i Sverige. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har fångat den på en plats utanför Lund.

Lärkborren är bara en av flera nya skogsinsekter som under de senaste åren etablerat sig i landet. Det handlar exempelvis om flera nya barkborrearter, skriver SLU.

Ju fler arter som kommer in i landet, desto större blir risken för svåra skogsskador.