Åhus

Överklagande om vindkraft avslås

0:45 min

De boende i Åhus som överklagat byggandet av den planerade vindkraftsparken Taggen utanför Åhus får inte prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. Domstolen anser att avståndet mellan den planerade vindkraftsparken och de som bor vid kusten är såpass stort att risken att de ska störas av buller och ljus är obetydlig.

Föreningen Åhuskustens bevarandes överklagande avvisas också, eftersom de har för få medlemmar och existerat för kort tid för att kunna överklaga till Mark- och miljööverdomstolen.

Om de boende i området vill gå vidare kan man överklaga till Högsta Domstolen, och det säger Föreningen för Åhuskustens bevarande att man själv och ett antal privatpersoner kommer att göra.