Skåne

Stationsuppgraderingar får beröm

Region Skåne är iblandat i tre av fyra nomineringar till årets Samhällsbyggarpris. Bland annat nomineras uppgraderingarna av 50 stycken tågstationer som gjorts runt om i Skåne och som Region Skåne varit med och finansierat.

Samhällsbyggarpriset delas ut till en byggnad eller en anläggning som byggts genom som det heter "föredömlig samverkan mellan de olika aktörerna i samhällsbyggnadsprocessen."

Nominerade i Skåne är också Citytunneln i Malmö och en utbyggnad av Universitetssjukhuset i Malmö. Bakom priset står ett antal branschorganisationer inom byggbranschen.