Skåne

Dags för donationsvecka

1:32 min

Den här veckan är det nationella donationsveckan. På Centralsjukhuset i Kristianstad kan man under dagen få information om vad ett donationskort innebär och varför man ska ha ett.

Karin Värmfors är donationsansvarig sjuksköterska på centralsjukhuset i Kristianstad.

– Genom ett kort gör man sin vilja känd om man är emot eller för donation. Och det är viktigt att ha för att göra sin vilja känd och respekterad.

Krystyna Dybowska är donationsansvarig läkare på sjukhuset i Kristianstad och berättar att man antningen kan skaffa ett donationskort, registrera sig i donationsregistret eller helt enkelt informera sina anhöriga om hur man ställer sig till donation

– Det behövs allt från njurar, lever, hjärta och bukspottskörtlar. Allt beror på hur frisk donatorn är, det ska inte finnas några allvarliga sjukdomar, säger Krystyna Dybowska.