Lund

Inget kvicksilver i ESS-anläggningen

1:37 min

Den stora forskningsanläggningen ESS som ska byggas i Lund kommer inte att använda kvicksilver. Istället ska metallen volfram användas i den så kallade målstationen.

– Vi kommer ju att bygga en långpulskälla. Det gör att man har lite andra förutsättningar rent tekniskt. Vi når bäst prestanda med volfram, säger Patrik Carlsson, teknisk direktör på ESS.

European Spallation Source, ESS ska stå börja byggas om två år och beräknas stå klar norr om Lund 2019. ESS liknar själva sin anläggning vid ett enormt mikroskop, där man istället för ljus använder neutroner för att undersöka olika material.

Neutronerna frigörs ur atomkärnor genom att man skickar protoner, laddade elektriska partiklar, genom ett rör på en halv kilometer mot en så kallad målstation som innehåller tungmetall. När protonerna träffar målet, frigörs neutronerna.

Från början tänkte ESS ha kvicksilver i målstationen. Det skulle krävas stora mängder, mellan 15 och 30 ton och bland andra Kemikalieinspektionen var kritiska. Men, efter att ha studerat olika metaller, som rent bly och vismut är beslutet nu att använda volfram. Då blir det lättare att begränsa miljöriskerna, säger Patrik Carlsson.

– För att bygga en sådan här anläggning måste man hålla sig till all lagstiftning och ha goda marginaler till alla krav som ställs på anläggningen, inklusive de miljömässiga. Om vi skulle bygga med kvicksilver eller med något annat material, måste vi bygga det säkert, precis som vi gör med volfram. Men vi ser att det blir lättare med volfram, säger Patrik Carlsson.