Örkelljunga

Solgården ersätts inte

1:33 min

Det finns inte behov av att bygga ett nytt kommunalt äldreboende i Skånes Fagerhult som ersättning för Solgården som lades ner i fjol. Däremot behöver Södergården som är det äldsta äldreboendet i Örkelljunga tätort ersättas. Det visar den utredning om framtidens äldreboende i Örkellunga som kommunen gjort.

I Skånes Fagerhult är det bättre att fortsätta anlita ett privat vårdbolag som man gör i dag, säger moderata kommunalrådet Carina Zachau.

– Vi har en bra lösning i dag där vi köper platser och den vill vi fortsätta med, säger Carina Zachau. Vi kan köpa precis så många platser vi behöver, och det betyder att personer som bott i Skånes Fagerhult hela sitt liv kan fortsätta att bo där när de blir äldre.

Nedläggningen av Solgården ledde till kraftiga protester i Skånes Fagerhult. Byborna samlade in 860 namn för att få behålla sitt äldreboende.

Men någon ersättning för Solgården vill utredarna alltså inte ha. Däremot kan lokalerna ändå komma att användas.för dagverksamhet för äldre.

– Vi har tittat på en möjlighet att göra ett Senirorcenter, säger Carina Zachau. Det skulle kunna innehålla restaurang och vara en mötesplats för äldre där studieförbunden och pensionärsföreningarna skulle kunna ha sina verksamheter.

I Örkelljunga centralort behöver alltså det äldsta äldreboendet Södergården ersättas helt eller delvis. Större delen är byggt redan på 1960-talet och är omodernt. Men det finns också en moderna del som skulle kunna användas i även i framtiden.

– Ett av alternativen skulle kunna avara att behålla den delen som är byggd i mitten på 1990-talet, säger Carina Zachau. Alternativet är att vi bygger ett helt nytt äldreboende, eller bygger ut Tallgården som finns i dag så att vi får ett stort äldreboende i Örkelljunga.