Östersjön

Stridsmedel i Östersjön kartläggs

2:11 min

Efter andra världskriget dumpades mycket stridsmedel i Östersjön mellan Gotland och Baltikum och nu ska Sjöfartsverket kartlägga var på havsbotten det ligger.

Det sker tillsammans med de baltiska länderna i ett EU-projekt och syftet är att registrera var i havet bomberna finns så att fiskare kan varnas så att inte farligt stridsmedel fastnar i deras fiskenät.

– Sjöfartsverket ser hur vi människor och det marina livet påverkas, säger Ulf Olsson, chef för Sjömätningen, som nu övar inför uppdraget med fartyget Baltica utanför Visby.