Kristianstad

Få kvinnor bakom duken

1:21 min

Bra med besökare, men dåligt med kvinnor som ligger bakom filmerna på stora vita duken.

Så låter utvärderingen av filmfestivalen Bionalen i Kristianstad som avslutas idag.

Betyget kommer från filmintendent Ronny Jönsson och från den gamla kristianstadbon och numera välkända filmaren PeÅ Holmquist som höll föredrag på festivalen idag.

- Det har varit många manliga filmarbetare, många manliga regissörer, och detta är verkligen en öm punkt i svensk filmindustri, säger PeÅ Holmquist.

Kristianstad är hans hemstad och nu jobbar han bland annat som professor och lärare i dokumentärfilm, där han tycker sig se att antalet kvinnliga studenter ökar.

- De är jätteviktigt för svensk film, hälften av mänskligheten är kvinnor, och om vi ska kunna erbjuda ett program för både och så måste vi börja tänka på att ha någon slags jämlikhet, säger han.

Ronny Jönsson som är en av de ansvariga bakom festivalen tycker att han har gjort vad han kunnat för att få dit kvinnliga regissörer, men att de flesta tackat nej.

- På Bionalen nästa är så lovar jag att vi kommer ha fler kvinnliga dokumentärfilmare, säger han.

I stort är han väldigt nöjd med festivalen och med besökarantalet, och nämner särskilt att den nya filmen om domusvruhuset varit särskilt populär.

- På dom programpunkterna jag har varit så har det varit väkldigt välbesökt, säger han.