Kristianstad

TBC-fallet upp i rätten

1:21 min

I dag tas fallet med en sjuksköterska på Centralsjukhuset i Kristianstad som smittats av tbc upp i domstol. Det är tingsrätten i Kristianstad som ska avgöra om det var arbetsmiljöbrott när sjuksköterskan smittades.

Det var i februari 2009 som sjuksköterskan insjuknade. Enligt åtalet har hon smittats av en patient på sjukhuset och återanvändning av andningsskydd anges som som en trolig anledning.

Andningsskydden var avsedda för engångsbruk, men på CSK återanvände man dem under en arbetsdag.

Mot denna bakgrund anser åklagaren Lotten Loberg att den dåvarande verksamhetschefen på infektionskliniken har åsidosatt vad arbetsmiljölagen kräver för att förebygga sjukdom. Det skulle, enligt åtalet, ha getts instruktioner på kliniken om att andningsskydden bara skulle användas en gång och sen slängas.

Men det finns olika sätt att se på saken. Från försvarets sida menar advokaten Thomas Ljungdahl att sjuksköterskan kan har smittats på annat sätt, det behöver inte ha med bristande rutiner på sjukhuset att göra. Dessutom anser försvaret att om det ens skett ett arbetsmiljöbrott så är det preskiberat och kan därför inte längre ge några rättsliga följder.

Om preskriptionstiden på två år hann gå innan åtalet lämnades in av åklagaren, beror på hur man räknar: Från det att sjuksköterskan smittades, eller från det att hon att hon fick symptom.

Det blir alltså tingsrätten i Kristianstad som får avgöra frågan om preskription och om arbetsmiljöbrott.