Osby

Först kalsonger – nu målarfärg i avloppet

1:33 min

Fel saker hamnar fortfarande i avloppet i Osby. I våras var det underkläder som spolats ner, nu handlar det om vit målarfärg.

Det är betydande mängder vit färg som någon häller ut i avloppet säger Lars Svensson som är vatten- och avloppsansvarig i Osby kommun. 

– Hela reningsverket blir ju vitt. Ända från inkommande till utgående märker man det här. På slutet blir det svagt avtagande, men man kan se det i alla bassänger. 

Den mjölkvita färgen har kommit med avloppsvattnet in i reningsverket tre eller fyra gånger det här året säger Lars Svensson. Han misstänker att någon häller ut vit målarfärg i avloppet. 

– Det får man inte göra. Det finns lagar och föreskrifter som styr det. 

När färgen kommer till reningsverket krävs det mer kemikalier och syre än vanligt för att rena det. Något som kostar pengar. 

– Har vi riktig otur kommer det att påverka också våra utsläppskrav. Då kanske vi inte kan hålla de krav som ställs från länsstyrelsen. Vi får inte släppa ut mer än vissa riktvärden av olika kemikalier till Osbysjön och till Helge å. 

Dricksvattnet påverkas inte av färgen. Men vatten- och avloppsavdelningen i Osby tycker att det får vara slut med färg i avloppet nu, och vill ta reda på varifrån färgen kommer. 

– Vi har varit runt på alla tänkbara industrier och det är ingen som vill kännas vid de här utsläppen. Från och med imorgon kommer vi placera ut mätutrustning på ledningsnätet för att ringa in varifrån detta sker ifrån, säger Lars Svensson VA-ansvarig i Osby kommun.