Skåne

Ny uppdelning gör elen dyrare

1:51 min

Den första november delas Sverige in i fyra elområden, vilket väntas leda till högre elpriser i södra Sverige än i norr. Men många känner inte till förändringen. 

– Det har inte varit mycket, tycker Ingvar Svensson som har hus i Kävlinge. Han tycker att informationen om förändringen har varit dålig. 

Indelningen i fyra elområden, där Skåne hamnar i elområde fyra väntas leda till prisskillnader. Elen blir troligen dyrare i söder där den mesta elen förbrukas och billigare i norr. 

– Att det kommer att leda till prisskillnader vill jag hävda att vi är helt säkra på. Men hur stora de blir och hur ofta de inträffar är vi och alla som jobbar med de här frågorna inte helt klara över. Det får vi se efter den första november, säger Tommy Johansson, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen.

Räknar man just nu kan elen i Skåne bli uppemot 10 öre dyrare per kilowattimme. Elområdena införs av Svenska Kraftnät efter krav från EU-kommissionen. Prisskillnaderna väntas leda till att elproducenterna ska vilja investera i mer produktion i södra Sverige där den mesta elen förbrukas. Men det kan också leda till att konsumenterna blir bättre på att spara.

– Jag kan inte påverka mer. Jag kör inte för hårt, men jag kör mycket med värmepumpen. Det beror på hur kallt det blir. Vi får hoppas att det inte blir sådana vintrar som vi har haft, säger Ingvar Svensson.