Kristianstad

Flera bussar slutar stanna vid resecentrum

Flera av region- och stadsbussarna slutar att köra till resecentrum i Kristianstad och stannar istället vid centralstationen. Redan i december genomförs förändringarna som påverkar de flesta av busslinjerna.

Anledningen är de stora väg- och byggnadsarbeten som genomförs i Kristianstad under nästa år. 

När den så kallade Kristianstadslänken är klar blir det ett samlat resecentrum vid järnvägsstationen istället för som i dag i de mer centrala delarna.