Skåne

Alla skåningar ska få värdig vård i livets slutskede

1:19 min

Region Skåne satsar 25 miljoner kronor under nästa år på den palliativa vården, alltså vård i livets slutskede. Anledningen är att den palliativa vården har brister på flera håll i Skåne.

– Vi ska ha en värdig vård i livets slutskede, säger det moderata regionrådet Catharina Blixen-Finecke. 

Målsättningen med satsningen på 25 miljoner kronor är att skapa en mer jämlik palliativ vård. Eller som Catharina Blixen-Finecke kallar det – livskvalité i världsklass även för de äldre. För alla - oavsett var i Skåne man bor. 

Pengarna ska gå till fler så kallade hospis platser och till en utbyggnad av avancerad sjukvård i hemmet. Under 2012 kommer även en upphandlingsprocess för palliativ vård på Österlen att påbörjas. 

På torsdag presenterar den borgerliga regionledningen nästa års budget i sin helhet. Ett antal satsningar har man redan annonserat, bland annat på hemsjukvård. Catharina Blixen Finecke menar att man inte bortprioriterat något område, trots att regionens ekonomi redan är hårt ansträngd. Och huruvida regionen kommer att höja skatten vill hon inte säga. 

– Jag kommer inte kommentera det. Du föregriper presskonferensen på torsdag, säger Catharina Blixen-Finecke.