Skåne

1.4 miljoner till kulturen i Skåne

Statens kulturråd har beviljat 1.4 miljoner kronor till olika satsningar i Skåne. Kulturrådet har gett sitt stöd till fem ansökningar från Skåne.

Det är bland annat Wanås utställningar som får stöd för ett konstprojekt och Helsingborgs stadsteater som får 200 000 kronor för ökad delaktighet och tillgänglighet till Kulturlivet.