MILKO+ARLA

Konkurrensverket godkänner mejerifusion

0:52 min

Konkurrensverket ger tummen upp åt Arlas fusion med Milko. Men mejeriet i Grådö måste säljas till en annan aktör. Minst hälften av personalen vid Grådö mejeri i Hedemora sägs dessutom upp när Arla tar över Milko.

Konkurrensverkets beslut om att godkänna mejerifusion innebär att Arla Foods omedelbart tillåts ta över Milko, inklusive föreningens medlemmar.

Ett antal villkor har satts upp för att affären ska få genomföras, bland annat att Grådö mejeri i Hedemora ska säljas till någon annan mejeriaktör.

– Det har varit en väldigt svår bedömning för oss att göra, och det har föregåtts av en väldigt grundlig utredning. Jag tror att den lösning vi kommit fram till är den absolut bästa för konsumenterna och för marknaden som helhet. Det säger Johan Sahl, som är jurist på Konkurrensverket och en av dem som tagit beslutet.

Hur skulle det ha påverkat konsumenterna om Arla också hade fått ta över Grådö Merjeri?

– Då hade det blivit en nästan utsläckt konkurrenssituation inom vissa produktsegment och regionalt. Då hade ju Arla i stort sett inte haft några konkurrenter alls, och det hade på sikt lett till högre pris och så vidare.

Gör ni någon bedömning huruvida Grådömejeriet kommer kunna finnas kvar i framtiden?

– En försäljning av mejerit har vi bedömt gör det sannolikt att det komemr kunna finnas kvar på marknaden i någon annans regi och därmed bidra till konkurrensen i framtiden, säger Johan Sahl.