Kristianstad

Inga mer kycklingar i biogasanläggningen

1:33 min

När Kronfågel la ner sin fabrik i Kristianstad, miste biogasanläggningen i Karpalund en del av det slaktavfall som använts för att göra biogas. Men trots minskningen så får det inte jättestor påverkan på själva biogastillverkningen.

– Vi kan ta in lite mer gödsel även om det inte är lika bra som slaktavfall, säger Tore Sigurdsson som är produktionschef på Kristianstads Biogas AB. 

Biogasanläggningen i Karpalund utanför Kristianstad omvandlar bland annat slaktavfall till biogas. Runt 40 procent av råvarorna till anläggningen har bestått av slaktavfall, men nu när Kronfågel lagt ner i stan minskar den delen med runt 10 procent. 

– Det blir ju en minskad mängd råvara som kommer in till oss, säger Tore Sigurdsson. 

Räknat i hur mycket biogas som sedan kom ut stod kycklingavfallet för mellan fem och sju procent av den totala biogasproduktionen. 

Biogasanläggningen letar ständigt efter nya källor som kan bli biogas. Drank som är en biprodukt vid tillverkning av sprit skulle kunna vara ett alternativ som finns i närområdet. Men till skillnad från slaktavfall som anläggningen kan ta betalt för att ta hand om, så kostar drank, för det används även som djurfoder. 

En råvara som Tore Sigudsson tror kommer att öka för biogasanläggningar framöver är annars organiskt avfall från våra hem. 

– I Sverige i dag har vi ju källsortering hemma i hushållen av det organiska hushållsavfallet. Där har man ett nationellt mål att 35 procent av hushållens matavfall skall gå till biologisk behandling. Där är man inte i dag och vi ser att det ökar och tycker det är positivt.