Fler libyer till Sverige för vård

Danska koncernen Transmedica och dotterbolaget Spenshult i Halland har träffat ytterligare ett avtal med det libyska övergångsrådet, NTC, om att behandla krigsskadade libyer i Sverige. Nu på lasarettsområdet i Simrishamn.

Nu ska ett operations- och rehabcentrum öppna i tomma lokaler på lasarettsområdet i Simrishamn. Transmedica hyr lokalerna av Österlenkirurgin.

De första krigsskadade libyerna väntas anlända den 19 december.

– I Simrishamn kan det handla om något hundratal patienter, säger Österlenkirurgins styrelseordförande Tommy Johansson.

Enligt Johansson beräknas operation och rehabilitering pågå i fem till sex veckor. Därefter återvänder patienterna till Libyen.

Tidigare har ett liknande avtal mellan Transmedica och övergångsrådet träffats om vård i Halland, där dotterbolaget Spenshult driver ett sjukhus.

De krigsoffer som kommer till Simrishamn är sådana som är behandlade i akutfasen, men har behov av till exempel avancerad hand- eller fotkirurgi för att få funktionen tillbaka.

Enligt ett pressmeddelande får de krigsskadade ta med sig en anhörig på resan till Sverige.

De första krigsoffren har dock redan kommit till både Danmark och Sverige. I Sverige handlar det om ett 40-tal patienter som ska vårdas i Region Skånes regi. De kom under den gångna veckan.

Libyens övergångsråd finansierar krigsoffrens vård i Sverige.

TT