kristianstad

Läkare varnas och hotas om uppsägning

En specialistlläkare på Centralsjukhuset i Kristianstad har brustit i sitt administrativa arbete. Nu får läkaren en skriflig varning av sin chef.

Läkaren har inte signerat patientjournaler och dessutom inte skött uppgifter om patienter på rätt sätt – något som, enligt verksamhetschefen på sjukhuset Lars Almroth, har riskerat patientsäkerheten.

Läkaren får nu en skriftlig varning av sin chef.

Trots fler tillsägelser har läkaren inte heller lämnat in tjänstgöringsrapporter för förra året.

Om läkaren inte bättrar sig när det gäller de administrativa uppgifterna kan det leda till avsked, skriver verksamhetschefen i varningen.