Helsingborg

Värmekänsliga kameror larmar om bilbränder

1:32 min

Helsingborg har utsatts för många bilbränder på senaste tiden. För att minska skadorna av dessa bränder sätter kommunen nu upp värmekänsliga kameror vid drabbade parkeringsplatser.

– Bakgrunden är att det har inträffat en rad bilbränder just här. Vi vill helt enkelt upptäcka bränderna så tidigt som möjligt för att förhindra att de sprider sig, säger André Rasmusson, säkerhetssamordnare i Helsingborg. 

Fem värmekameror har satts upp vid parkeringsplatser på Drottninghög, och det är de första i Helsingborg. Kamerorna reagerar på all sorts värme och rörelse, och när det blir tillräckligt varmt signalerar de till larmcentralen, som i sin tur avgör om räddningstjänsten ska skickas ut. Bilderna kommer inte att användas för identifiering.

– Det är helt enkelt inte möjligt att identifiera någon via kamerorna, de visar bara att det är en människa där, säger Rasmusson.

Förhoppningen är att kostnaden för skador vid bilbränder ska minska och att bränderna ska kunna släckas snabbare. Värmekamerornas nytta ska utvärderas efter en period och om satsningen blir lyckad kan fler komma att sättas upp på andra ställen i Helsingborg.

– Men det är ingenting som vi har planerat för just nu, säger André Rasmusson.