Kristianstad

Rickarums skola återinvigs

2:21 min

Idag återinvigs Rickarums skola utanför Kristianstad. Skolan stängdes av kommunen efter vårterminen förra året, men nu har byns invånare startat upp förskola och fritids i skolans lokaler.

I maj förra året kom beskedet, skolpolitikerna i Kristianstad beslutade att lägga ner Rickarums skola. Besvikelsen var stor i byn.

Men ganska snart efter beskedet bildades Rickarums skolförening och arbetet satte igång för att få barnomsorg i byn. Och på söndagen återinvigs skolan, nu med förskola och fritids.

- Vi har tio barn i förskolan och elva på fritids. Och fler är på väg in i verksamheten så det känns bra, säger Pernilla Sjögren, ordförande i skolföreningen.

Att man nu satsar på förskola istället i skollokalerna är logiskt. Tidigare fanns ingen förskola alls i byn, de små barnen kördes till förskolor runt om i hela kommunen. Och när sen skolstarten kom valde många att gå i en skola där förskolekompisarna också gick. Nu hoppas skolföreningen att förskolebarnen ska stanna i Rickarum och att skolan så småningom ska kunna öppna igen. 

- Det har varit vår tanke hela tiden, säger Pernilla Sjögren.

Och att byn nu själva får stå för barnomsorgen, istället för kommunen, det har både för- och nackdelar, säger hon.

- Det krävs mycket jobb, som tar tid och kraft. Men samtidigt så är det positivt för vi lär känna varandra. Sen kan man tycka att det inte riktigt är lika för alla i kommunen när det gäller tillgången till barnomsorg, men det finns positiva delar i det också.