Skåne

Förtidigt födda fick blodförgiftning

1:29 min

Nu har det hänt igen, barn på avdelningen för förtidigt födda vid Skånes universitetssjukhus i Lund har drabbats av blodförgiftning efter att ha smittats av tarmbakterier. Orsaken är för få vårdplatser och för lite personal, säger klinikchefen Elisabeth Olhager.

Sammanlagt åtta barn bar på tarmbakteriesmittan, och två av dem insjuknade i blodförgiftning. Ett av dem, som var en vecka gammalt, fick vårdas i respirator.

Till neonatalavdelningen i Lund skickas förtidigt födda barn från hela Skåne som är i behov av särskild intensivvård.

Neonatalavdelningen har tidigare på grund av platsbrist haft stora problem med smittspridning, vilket kritiserats av Socialstyrelsen. Ett isoleringsrum byggdes i våras, men det saknas personal för att kunna använda det, enligt den Lex Maria-anmälan som gjorts.