Helsingborg

Bananer blir bilbränsle

1:35 min

Helsingborg är en de svenska kommuner som kommit långt med att samla in matavfall och göra om det till biogas och naturgödsel. I dag körs alla stadsbussar på biogas och en stor del av bränslet kommer just från matavfall.

– Visst har det funnits fastigheter som inte har varit lika positiva, men då kan man säga att de ska åka och titta där det fungerar. Det har mestadels varit positiva reaktioner, för att man hör att det går till något väldigt konkret och miljömässigt riktigt, säger Cecilia Holmblad, avfallschef på renhållningsbolaget NSR.

På NSR:s anläggning utanför Helsingborg görs bananskal om till bränsle för stadsbussar och bilar. Kommunen har jobbat länge med att samla in matavfall, men det var när Helsingborgshem införde matsortering i alla sina fastigheter som det tog fart.

Sedan 2004 är det obligatoriskt att slänga sina matrester i de bruna papperspåsarna, och det har påverkat synen på sopsortering enligt Cecilia Holmblad.

– De åker på semester till andra som inte har matavfallsinsamling, och då känns det jättekonstigt att slänga matavfallet i vanliga soppåsen. Då har det verkligen gått in i ryggmärgen hos folk, säger hon.

Helsingborgs stad har under de senaste åren satsat brett på biogas och det har gjort att kommunen kraftigt har minskat sina koldioxidutsläpp. I dag kan man tanka sin bil med ren biogas direkt utanför NSR:s anläggning.

– Jag brukar tanka biogas, säger Pia Zachrison, som gärna åker dit.

Hur känns det att veta att det här är från matavfall?

– Det känns jättebra. Därför tankar jag här på Filborna istället för på de andra, för där är det en större del naturgas. Kompostera mera, det är bra!