Letar områden för vindkraftverk

SKÅNE. Länsstyrelsen har börjat leta efter landområden i Skåne där man kan bygga vindkraftverk.
För en tid sedan pekade Energimyndigheten ut sju områden i Skåne som är intressanta för vindkraftverk, fyra på land och tre ute till havs.
Länsstyrelsen letar nu efter ännu fler områden.

Projektet är ännu i sin linda. Det går ut på att hitta landområden där man får plats med åtminstone fem vindkraftverk. Främst handlar det om platser längs kusten.

Hittills har länsstyrelsen inte haft några samtal med kommunerna i Skåne, men projektet ska presentera konkreta förslag senast den första juni nästa år.