Maten i Östra Göinge får betyg

KNISLINGE. Östra Göinge kommun ska nu ta reda på vad de som äter i kommunens matsalar tycker om maten genom en enkät som går ut till alla de 2700 personer som varje dag äter på dagis, skolor eller ålderdomshem.

I mars i år höjdes priset för de som äter i kommunala matsalar i Östra Göinge kommun. Det gjorde att många slutade äta i matsalarna samtidigt som en hel del klagade på matens kvalitet.

Det är särsilt två grupper som har kritiserat maten. Dels är det de pensionärer som inte längre anser sig ha råd att äta i kommunens serveringar, dels är det ett dagis i Knislinge där barnen nästan slutade äta sedan maten började levereras från äldreboendet i Västanvid.

Men de två grupperna kommer att bli svåra att nå med enkäten eftersom de antingen inte kommer och äter eller inte kan fylla i enkäten själva, säger Lise-Lotte Lundin som är kostchef i Östra Göinge kommun