Höör slopar inte maxtaxan

HÖÖR. Som första kommun i landet hade Höör för ett år sedan planer på att lämna systemet med maxtaxa inom barnomsorgen. Men idag finns det ingen politisk majoritet för det beslutet. Flera politiker är rädda för att den positiva trenden med inflyttande småbarnsfamiljer ska vändas.

När förslaget kom förra året så hade förslagsställarna också hoppats att det statsbidrag som alla kommuner får för maxtaxan skulle kunna behållas och göras om till ett generellt statsbidrag som kommunen fick använda hur den ville. Men så blev det inte och kommunen riskerade stora avgiftshöjningar. När dessutom allt fler barnfamiljer nu väljer att flytta till Höör så vågar kommunen helt enkelt inte slopa maxtaxan.

Maxtaxan infördes 2002 och det är frivilligt från kommunernas sida att vara med i systemet men idag är alla landets 290 kommuner med. Men efter att förslaget väcktes och fick uppmärksamhet i medier har nyfikenheten från andra kommuner varit stor, säger Pehr-Ove Pehrson.