Hässleholm

Nya problem på kritiserat ungdomshem

Ett ungdomshem i Hässleholm får kritik av socialstyrelsen. Det var efter en oanmäld inspektion i början av september förra året som missförhållanden på hemmet upptäcktes. Nu har en ny granskning utförts, och problemen finns kvar.

Inspektionen visar att en har elev skadats av personalen vid ett tvångsomhändertagande, en annan elev har framfört självmordstankar. Flera fall av tvångsisolering där man inte skrivit ner någon anledning, har också förekommit. 

Ungdomarna på hemmet är omhändertagna på grund av våldsamt beteende och kriminalitet. På hemmet tillämpas ett poängsystem, sköter du dig får du fritid, tv-spelstid och fickpengar,  men är du stökig blir det utegångsförbud och hemskolning. Enligt ungdomarna är systemet orättvist och används godtyckligt av personalen. Det är lätt att halka ner till straffnivåerna, men svårt att ta sig upp igen.  Man klagar även på hotfull och hårdhänt personal. 

De anställda nekar till anklagelserna. De menar att problemen beror på några få, särskilt stökiga, elever. Problemeleverna går enligt ungdomshemmet inte att nå och man har svårt att ge dem vård. Man rekommenderar därför att de omplaceras. 

Ungdomshemmets har efter kritiken tagit fram en omfattande åtgärdsplan, och socialstyrelsen anser att man tagit klagomålen på allvar. En ny inspektion kommer göras senare i år.