Kristianstad

Strömavbrott under morgonkaffet

Ett strömmavbrott drabbade Hammar och Hammarslund och delar av Viby i Kristianstad kommun i morse vid sextiden. Problemet löste sig fortast i Hammar och Hammarslund och vid tiotiden på förmiddagen ska alla kunderna ha fått strömmen tillbaka.

C4 Elnäts jour har åkt runt till elstation efter elstation och startat om dem. Felet uppges beor på ett kabelfel mellan arenan och Ekenabben.